"ای خدا جون! مردم از خوشی٬ جوراب رو بگو."

"جوراب رو بگو."٬ يکی از اصطلاحات محبوبمه که گاه و بی‌گاه ازش استفاده می‌کنم٬ و معنی‌ش هم تنها برای چند نفر قابل درکه...

خواستم بگم حال من هم خيلی بهتر از اين آقای راننده نيست!

/ 2 نظر / 6 بازدید
Jozeph

پيف ........ عجب بويی ميده. سلام من بار اولم ميام اينجا .. دوممه. خيلی باحاله