دور باطل

مشکلاتم شکل یک دور باطل پیدا کرده‌اند:

 

برای کار پیدا کردن به شدت از لحاظ مسافت محدودم، چون ماشین ندارم.

ماشین ندارم، چون برای آموزش رانندگی و خریدن ماشین پول کافی ندارم.

پول کافی ندارم،  چون کار مناسب ندارم.

کار مناسب ندارم، چون ماشین ندارم...

و قصه همچنان ادامه دارد...

باید طوری این حلقه رو شکست.

/ 0 نظر / 6 بازدید