نقش خطير

یافتم! یافتم!

داشتم به روابطم با آدم‌ها فکر می‌کردم و این که آیا ممکنه با یک غیر‌ایرانی آبم توی یک جوب بره...

که ناگهان پرده برافتاد و علت تمام مشکلات و نارسائی‌ها رو در روابط خودم ـو احتمالا سایر هموطنان عزیزـ خارج از مملکت اسلامی کشف کردم:

اگو٬ بابام جان! اگو (سیستم فاضلاب شهری!) آخه نامردها دیگه نذاشتن جوبی باقی بمونه!

/ 1 نظر / 4 بازدید