/ 4 نظر / 6 بازدید

با اينکه اولين باره که ميام اينجا، ولی: تو برو سفر سلامت...

پری دريائی

گجا داری ميری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اينجا که بودی انگار هيچ وقت دلت خوش نبود. حالا شايد اين عوض شدن آب و هوا برات هم بد نباشه. اونوقت قدر چيزای دور و برتو بيشتر ميدونی

لوا

دسته گل محمدی به شهر ما خوش آمدی :دی

x

نمی دانستم که داری میری. یعنی حالا که رفتی دیگه. به سلامت، خاطرات خوب از خودت جا گذاشتی...