جمعه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٦

رهاورد

ساده‌دلی را بگفتند: «بر ما نکته‌ای گوی اندر تفاوت مملکت امریکا و کانادا.»

سری تکان بداد و چنین لب به سخن گشود: «آنچه بر ما عیان گشتی٬ همانا این بودی که در استراحتگاه‌های ایالات متحده٬ کاغذهایی مدور بودی که آن را بر لبه‌ی کاسه گذاشتندی تا نشیمنگاه سرنشین آلوده نگردی؛ ولی در استراحتگاه‌های کانادا اثری از ایشان نبودی!»[ خانه | بایگانی | ایمیل ]

ساعت شنی

ساعت شنی


خانه
بایگانی
ایمیل

پيوندها

  RSS 2.0