یکشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٥

خواب آشفته و تصميم به فهميدن

مدتيه که احساس می‌کنم هر دو شرط رو دارم؛ شرط لازم و شرط کافی.

پی‌نوشت: نه! هيچ ربطی به ازدواج نداره![ خانه | بایگانی | ایمیل ]

ساعت شنی

ساعت شنی


خانه
بایگانی
ایمیل

پيوندها

  RSS 2.0